Så vet du att det är dags för en omdränering

Underhåll av ett hus involverar många viktiga aspekter, varav dränering är en. Dränering skyddar din byggnad från potentiellt skadlig fukt och vattenskador. Frågan är dock: hur vet du när det är dags att genomföra en omdränering?

Ja, optimalt sett bör man omdränera innan tecken på fukt- eller mögelskador blir synliga. Men världen är inte alltid perfekt och ibland upptäcker man problemen först när de redan har börjat visa sig och orsaka skador och problem. I dessa fall är det ännu mer brådskande att sätta in åtgärder och få igång omdräneringen så snabbt som möjligt för att minimera skadorna och de kommande kostnaderna som kan uppstå.

Vad är dränering?

Innan vi går vidare är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för vad dränering är och varför det är så viktigt. Genom att förstå dessa grundläggande koncept kan du göra mer informerade beslut om underhållet av din fastighet.

Dränering är en process som används för att avlägsna överflödigt vatten från marken runt en byggnad. Detta görs genom att man gräver en serie av diken runt byggnaden, i vilka man lägger dräneringsrör. Dessa rör är designade för att samla upp och leda bort vatten från byggnadens grund.

Syftet med dränering är att skydda byggnaden från skadlig fukt och vattenskador. Fukt kan orsaka allvarliga problem för en byggnad, inklusive strukturella skador, mögelväxt och dålig luftkvalitet inomhus. Genom att dränera marken runt byggnaden kan man förhindra att dessa problem uppstår.

Hur man avgör när det är dags att omdränera

Det kan vara en svårt för ett otränat öga att avgöra när det är dags att omdränera, men det finns några tydliga indikatorer som kan hjälpa dig att ta det rätta beslutet. Här kommer vi att gå igenom några av de mest uppenbara tecknen på att det kan vara dags.

Det var lång tid sedan du dränerade sist (20+ år)

Om det var mer än 20 år sedan du senast dränerade kan det vara dags att överväga en omdränering. Dräneringssystem har en livslängd och även om de kan hålla i många år, börjar de ofta förlora sin effektivitet efter två decennier.

Det är fuktigt i källaren (75 procents luftfuktighet eller mer)

En annan tydlig indikation på att det kan vara dags att omdränera är om du märker att det är ovanligt fuktigt i källaren. Om luftfuktigheten regelbundet överstiger 75 procent kan det vara ett tecken på att dräneringssystemet inte fungerar som det ska.

Det läcker in vatten

Om du märker att det läcker in vatten i källaren, speciellt efter kraftigt regn, kan det vara ett tecken på att dräneringssystemet inte längre klarar av att leda bort vattnet effektivt. Detta kan leda till allvarliga vattenskador om det inte åtgärdas.

Det finns mögel i källaren

Mögel är ett tydligt tecken på fuktproblem och kan vara skadligt för både din fastighet och din hälsa. Upptäcker du mögel i källaren kan detta vara en bra indikator på att det är dags att omdränera.

Färgen flagnar på väggarna

Färg som flagnar eller bubblar upp på väggarna kan indikera fuktproblem. Detta kan vara ett resultat av ett ineffektivt dräneringssystem och således också innebära att en omdränering behövs.

Indikationer som kan variera

Kom ihåg att dessa tecken bara är indikationer och de kan variera från fall till fall.

Varje fastighet är unik och det finns många faktorer som kan påverka behovet av omdränering. Därför är det alltid bäst att rådfråga någon kunnig och erfaren innan man tar några stora beslut.

Det går att dränera året om

En vanlig missuppfattning är att det inte går att utföra dräneringsarbeten under vinterhalvåret på grund av att marken skulle vara frusen. Detta är dock inte fallet. Värmen från källaren håller nämligen den omgivande marken tillräckligt varm för att det ska vara möjligt att dränera utan problem, även under de kallare månaderna.

För att säkerställa korrekt utförande av dräneringsarbetet, oavsett årstid, är det alltid bäst att anlita en professionella som kan hjälpa dig med dränering Stockholm eller någon annanstans i landet för den delen. De har den nödvändiga utrustningen och erfarenheten för att hantera alla typer av markförhållanden och kan garantera att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.