Ska hyresvärden eller hyresgästen betala för ommålning av lägenheten?

När det kommer till underhåll och förbättringar av en hyreslägenhet är det ofta oklart vem som ska stå för kostnaden – hyresvärden eller hyresgästen. Ommålning av lägenheten är en sådan fråga som ofta rör upp känslor och kan leda till dispyter.

I denna artikel kommer vi att utforska de juridiska aspekterna, samt vanlig praxis, för att reda ut vem som egentligen bör stå för kostnaden för att måla om en hyreslägenhet.

Lägenheten ska vara brukbar

Att avgöra vem som ska stå för kostnaden för ommålning av en hyreslägenhet är inte alltid enkelt och beror på en rad faktorer. Enligt Jordabalken (JB) 12 kap 9 § och 15 § är det hyresvärdens ansvar att se till att lägenheten är i ett skick som gör den fullt brukbar för sitt avsedda ändamål. Detta betyder att om lägenhetens väggar eller tapeter är i dåligt skick, kan det mycket väl vara så att hyresvärden måste stå för kostnaden för ommålning för att uppfylla dessa juridiska krav.

Om tapeterna eller väggarna däremot är i ett brukbart skick och det endast är du som hyresgäst som önskar en förändring av estetiska skäl, faller inte detta under hyresvärdens skyldighet att bekosta. I dessa fall är det du som hyresgäst som ska stå för kostnaden för ommålning, eftersom lägenheten redan uppfyller kraven för att vara brukbar enligt lag.

Se upp för att måla om själv

Om du har fått godkännande från din hyresvärd att måla om lägenheten, bör du vara försiktig om du planerar att göra detta själv utan rätt kompetens. En ommålning som utförs på ett icke-fackmässigt sätt kan resultera i att lägenhetens minskar och att du bryter mot eventuella regler som hyresvärden har satt upp.

I sådana fall kan du som hyresgäst bli skyldig att betala för att återställa lägenhetens bruksvärde till det ursprungliga skicket. Det är därför viktigt att antingen anlita en duktig målare som kan måla om lägenhet Stockholm eller att säkerställa att du har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att utföra jobbet på ett korrekt sätt.

Sammanfattningsvis

I frågan om vem som ska stå för kostnaden för ommålning av en hyreslägenhet finns det inget enkelt svar. Det beror på flera faktorer, inklusive lägenhetens nuvarande skick och syftet med ommålningen.

Enligt Jordabalken har hyresvärden ansvar för att lägenheten är fullt brukbar, vilket kan innebära att de måste stå för kostnaden om väggarna eller tapeterna är i dåligt skick. Å andra sidan, om du som hyresgäst önskar en estetisk förändring och lägenheten redan är i brukbart skick, ligger kostnaden på dig.

Om du väljer att måla om själv, bör du vara medveten om riskerna med att utföra jobbet på ett icke-fackmässigt sätt, eftersom detta kan leda till minskat bruksvärde och ytterligare kostnader för att återställa lägenheten.