Vad är utdelningsinvestering?

Utdelningsinvestering är en av de populäraste aktiestrategierna. Egentligen är det inte så konstigt att förstå varför det är så populärt. Anledningen är ju såklart att en utdelningsportfölj fungerar som en slags pengamaskin som kontinuerligt genererar utdelningar rakt in på kontot.

Så när du följer den här strategin köper du in utdelningsaktier till din portfölj. Detta är helt enkelt företag som väljer att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare. Det finns inget krav att företag ska dela ut pengar, och vissa gör det aldrig – men de som delar ut pengar och har en bra historik av att göra det är sådana som passar perfekt i en utdelningsportfölj.

I den här artikeln tänkte vi gå igenom ett par saker kring utdelningsinvestering och hur det fungerar så att du förhoppningvis får lite mer kunskap inom detta område. Därefter är det upp till dig om du vill följa den här strategin eller inte, men oavsett är det bra att ha kunskapen.

Men innan vi sätter igång vill vi passa på att säga att det finns mycket mer att lära sig när det kommer till att investera i utdelningsaktier än det vi kommer gå igenom i den här artikeln. Området är stort och det tar tid att bli riktigt insatt, men det viktigaste är att man kommer igång och läser på. Du bör även känna till att det alltid finns en risk när man investerar i aktier, och det är nämligen inte säkert att du får tillbaka pengarna du investerar. Värdepapper kan både öka och minska i värde.

Hur fungerar utdelningen?

Det är rätt enkelt faktiskt. Om företaget har beslutat att dela ut en viss andel av vinsten till aktieägarna kommer de att få den inbetald på sitt aktiekonto i form av likvida medel. Dessa pengar kan aktieägarna sedan disponera fritt, dvs. de kan t.ex. ta ut pengarna och använda i vardagen eller återinvestera dem i nya aktier.

En stor majoritet av de bolag som har utdelningar till sina aktieägare är ofta stora och mogna bolag som går med vinst och som helt enkelt har det finansiella utrymmet att betala ut pengar till ägarna. Det är därmed relativt få nystartade företag som ger ut generösa utdelningar eftersom de inte har det utrymmet och istället behöver pengarna för att fortsätta växa och expandera verksamheten.

De svenska företagen delar vanligtvis ut pengarna under våren mellan april och maj. Men såklart finns det andra upplägg än det. Vissa delar exempelvis ut på vintern, medan andra delar ut flera gånger per år (t.ex. en gång per kvartal).

Fördelar och nackdelar

Utdelningsinvestering har såklart både fördelar och nackdelar likt alla andra aktiestrategier. Det är viktigt att du har koll på både det positiva och det negativa för att kunna besluta om detta är en strategi du ska följa.

Några av fördelarna är att det tenderar att ge en stabil värdeutveckling, du får ett återkommande kassaflöde, enkelt att återinvestera och ta del av ränta-på-ränta, och att det kan bli lättare att klara av jobbiga tider på börsen med utdelningsaktier i portföljen.

Men ett par av nackdelarna är att utdelningsaktier generellt sett har lägre tillväxt än företag som istället återinvesterar pengarna för en ökad tillväxt, det finns alltid en risk att utdelningarna ställs in, och att utdelningsinvestering kanske inte är den mest optimala strategin om man vill optimera totalavkastning. Det kan dessutom ta ett tag innan man ser effekterna av ränta-på-ränta.