Vad innebär teknisk analys inom investeringar?

Investerar du i aktier eller andra typer av värdepapper har du förmodligen stött på ordet teknisk analys någon gång. Det kanske inte är helt enkelt att förstå vad det faktiskt innebär, och särskilt inte om du aldrig stött på det innan.

Men oroa dig inte. Vi kommer nämligen att försöka förklara på ett väldigt enkelt sätt vad detta begrepp betyder så att du kan lära dig något nytt inom investeringar. Notera dock att det här området är relativt omfattande så kommer vi kommer enbart skrapa lite på ytan när det gäller teknisk analys och vad det innebär.

En analysmetod för att förutse rörelser

Teknisk analys är en analysmetod som många investerare använder sig av för att på ett mer precisionsartart sätt kunna förutsäga rörelser i aktier eller andra typer av värdepapper. Denna analys baseras dels på historisk data, men även på sannolikhetslära.

Man kan faktiskt säga att den tekniska analysen är en analys av det mänskliga beteendet. Vad man kunnat se är att människor ofta tenderar att ta samma beslut om och om igen – och detta gäller även på börsen.

Med hjälp av den tekniska analysen kan man på så sätt hitta handelsmönster och potentiella kursvinnare. Det ska dock sägas att teknisk analys inte är felfri, likt alla analysmetoder, så det är inget garanterat sätt att hitta bra investeringar.

Hur gör man en teknisk analys?

Ja, hur gör man en teknisk analys då? Är man helt ny till detta kan det kännas väldigt rörigt och svårsmält att lära sig till en början. Det finns nämligen en hel del olika sätt som man kan göra tekniska analyser på. Inte heller hjälper det att det finns mängder med olika diagram, begrepp, och datapunkter.

Vad man generellt kan se så krånglar de flesta till sina tekniska analyser mer än de behöver. Det finns förutfattade meningar om att tekniska analyser måste vara invecklade för att vara effektiva. Detta är helt fel, en simpel analys kan faktiskt vara mycket bättre än en invecklad.

Om du vill komma igång med teknisk analyser rekommenderar vi att du lär dig mer om trender, momentum, stöd och motstånd, samt glidande medelvärden. Detta är några grundläggande saker inom teknisk analys, och det går såklart att utöka kunskapen framöver med i princip hur mycket som helst. Men med dessa grunder kommer man relativt långt.

Funkar det eller inte?

Vissa menar på att teknisk analys är ett väldigt bra och användbart hjälpmedel, medan andra påpekar att det bara är ren påhitt som är självuppfyllande profetia.

Du får själv avgöra vad din åsikt i det hela är, men oavsett så är det bra om du har koll på vad det faktiskt innebär – vilket vi hoppas att du har fått nu när du har läst den här artikeln.

Som vi nämnde tidigare är teknisk analys inte felfri och det är ingen garanterad väg till framgång . Detta gäller dock alla typer av analysmetoder så det är inget specifikt för just teknisk analys.